Prosimy o dołączenie do facebook'owej grupy FB CBN-Centrum Baletowe Neoclassica

 

https://www.facebook.com/groups/215118915354324/?fref=ts 

To na tej grupie (nie wysyłamy maili) informujemy o wszelkich zmianach, odwołanych zajęciach itd. i grupa jest integralną częścią regulaminu

 

WAŻNE: Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na KALENDARZ naszego Centrum. W kalendarzu jest między innymi wykaz dni wolnych, czyli dni, w których nie ma zajęć.

 

KONTAKT

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - zapisy na nowe zajęcia, problemy natury finansowej i inne ogólne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - informacje o nieobecności

 

KONTO

 

Dla kursantów opłacający zajęcia otwarte

NMW ART - 08 1140 2017 0000 4802 1309 7637

Dla uczniów dyplomowych i karnetów indywidulanych

NMW ART - 10 1140 2004 0000 3302 7749 9770

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie CBN w trakcie odbywających się 6 dni w tygodniu regularnych zajęć

2. Zapisanie się na zajęcia w CENTRUM BALETOWYM NEOCLASSICA (dalej „CBN") jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

3. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu uczestniczenia w zajęciach i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią (za osoby niepełnoletnie odpowiedzialnośc takową biorą opiekunowie prawni)

4. CBN zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie

5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana drogą poczty elektronicznej lub/i informacja o zmianie zostanie zamieszczona na w/w grupie FB oraz na stronie www.neoclassica.pl 

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH i KARNETY

 

1. Do uczestnictwa w zajęciach w CBN upoważnia wykupienie dowolnego karnetu

2. Karnetu, ani pojedyńczych zajęć z karnetu nie wolno odsprzedawać

3. Karnet należy podpisać

4. W momencie zgubienia karnet, należy okazać dowód zapłaty lub zwrócić się do recepcji o wystawienie nowego karnetu na podstawie zapisanej płatności

5. Wykupiony karnet obowiązuje tylko i wyłącznie W BIEŻĄCYM MIESIĄCU na wszystkie zajęcia, na które zapisała się dana osoba

6. Uczestniczenie w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie swojego wizerunku w celach promocyjnych (zdjęcia na FB, Instagramie, itd.) z zachowaniem szacunku do wizerunku każdego kursanta

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

1. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy - liczba miejsc w grupach jest ograniczona

a). Na pojedyncze treningi - gdy nie chce się zapisywać na stałe na jakiekolwiek zajęcia - należy zapisywać sie pod postem na dany dzień na naszej grupie FB - https://www.facebook.com/groups/215118915354324/?fref=ts 

b). Tylko osoby z karnetami open nie są zobowiązane do zapisu na zajęcia

2. Na zajęcia CBN należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - recepcja nie prowadzi zapisów ani nie udziela informacji na temat doboru grafiku do odpowiedniego poziomu.

3. Można zapisać się do dowolnej grupy odpowiadającej poziomem zaawansowania kursanta, chyba, że nie ma miejsc w danej grupie, wówczas można zapisać się na listę oczekujących

4. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej. CBN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu/danych zajęć lub rozwiązania grupy

5. Zapisanie się na zajęcia CBN jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CBN - klauzula RODO na samym końcu

6. Zapisów osób niepełnoletnich dokonują prawni opiekunowie i jednocześnie biorą odpowiedzialność za tę osobę

 

OPŁATY

 

KARNETY ZWYKŁE

 

1. Wszelkich opłat dokonuje się z góry za dowolny karnet - CENNIK

2. Zapis na daną grupę oznacza pełne opłacenie miesiąca niezależnie od tego, czy planuje się nieobecność w danym miesiącu.

3. Jeśli nie przyjdzie się na pierwsze zajęcia, na które jest się zapisanym na stałe, w miesiącu należy te zajęcia opłacić podczas obecności na kolejnych. Brak uiszczenia takowej opłaty oznacza utratę miejsca w danej grupie.

4. Przy dokonywaniu przelewów należy zwrócić uwagę na wykaz dni wolnych oraz dni, w których nie ma danych zajęć, ponieważ NIE ZWRACAMY PIENIĘDZY ZA NIEWYKORZYSTANE ZAJĘCIA

Wykaz dni wolnych - TUTAJ

5. Opłata lub jej część jest zwracana (lub niewykorzystane zajęcia są przenoszone na następny miesiąc) przez CBN tylko i wyłącznie, gdy zajęcia/warsztaty nie odbyły się z winy CBN

6. Jeśli opłata jest dokonywana przelewem w przelewie należy zawrzeć: Imię i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia, rodzaj karnetu oraz rodzaj ewentualnej zniżki

7. CBN nie przyjmuje zwrotów karnetów ani nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia (te stanowiące część karnetu również), chyba, że zajęcia nie odbyły się z winy CBN.

8. Aktualne cenniki i rodzaje karnetów znajdują się TUTAJ

9. Konto do wpłat:

Dla kursantów opłacający zajęcia otwarte

NMW ART - 08 1140 2017 0000 4802 1309 7637

Dla uczniów dyplomowych i karnetów indywidulanych

NMW ART - 10 1140 2004 0000 3302 7749 9770

KURSY DYPLOMOWE

 

1. Pełną opłatę miesięczną uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca niezależnie od planowanych dni opuszczonych w danym miesiącu

2. CBN nie zwraca opłaty za dni, w ktorych nie było ucznia na zajęciach, nawet z powodu choroby

3. Gdy uczeń jest kontuzjowany lub/i chory dłużej niż 2 tygodnie można uzyskać zniżkę - ustalenia indywidualne

4. Można zawiesić opłatę na maksylanie 1 miesiąc w trakcie roku szkolnego - wówczas opłata zostaje wstrzymana

5. Każde dodatkowe zajęcia spoza wyzanczonego grafiku, na które uczeń chce się zapisać lub , które przejmie na grupie spoza swojego obowiązkowego grafiku musza zostać dodatkowo opłacone w kwotach adekwatnych do kursu, na którym się jest. Szczegółowe informacje TUTAJ

 

KARNETY INDYWIDUALNE

 

1. Są objęte ustaleniami indywidualnymi

2. Reguły płątności są ustalane indywidualnie

3. Tylko stali kursanci - uczęszczający na zajęcia ponad rok - mają możliwośc takowych karnetów

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ I KONTYNUACJA

 

1. Na pierwsze zajęcia w miesiącu ( stali kursanci ) należy przynieśc potwierdzenie przelewu z opłatą za karnet lub opłacić karnet na miejscu

2. Po okazaniu potwierdzenia przelewu zostanie wydany odpowiedni karnet, który należy okazywać przed wejściem na każde zajęcia celem skreślenia kolejnego wejścia

3. Brak okazania potwierdzenia przelewu w formie papierowej lub elektronicznej (nawet gdy się dokonało przelewu) skutkuje koniecznością wykupienia jednorazowego wejścia lub brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach danego dnia

4. Po zapisaniu się na zajęcia w dowolnej grupie, lub na lekcję indywidualną, zostaje zarezerwowane miejsce w grupie (jeśli są jeszcze wolne miejsca), lub konkretny termin w przypadku lekcji indywidualnych

5. Rezerwacja traci ważność w momencie niepojawienia się osoby zapisanej na zajęcia bez uprzedzenia. To skutkuje utratą miejsca w grupie, czyli wypisaniem z zajęć

 

ODWOŁANIE ZAJĘĆ, REZYGNACJA, NIEOBECNOŚCI, ODRABIANIE ZAJĘĆ, ZAWIESZANIE OBECNOŚCI

 

1. CBN zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu i/lub zajęć.

2. W powyższym przypadku osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:

  • zwrotu całej kwoty
  • wykorzystania karnetu w innym terminie
  • wykorzystania karnetu na inne zajęcia
  • przedłużenia ważności karnetu o ilość odwołanych, ale opłaconych przez kursanta zajęć

3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta/ucznia do 8 godzin przed zajęciami kursant/uczeń nie ponosi opłaty, tylko ustalany jest nowy termin.

4. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta na mniej niż 8 godzin przed zajęciami kursant/uczeń ponosi opłatę za zajęcia

5. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez CBN ustala się nowy dogodny termin bez jakichkolwiek strat finansowych

6. Nieobecności należy zgłosić mailowo na recepcja@neoclassica.p  lub pod postem na dany dzień w grupie FB CBN - Centrum Baletowe Neoclassica - https://www.facebook.com/groups/215118915354324/?fref=ts 

7. W przypadku jednej niezgłoszonej nieobecności zostaje się wykreślonym z listy uczestników zajęć, czyli traci się miejsce w danej grupie

a). ponowne zapisanie się na zajęcia jest mozżliwe po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł

8. W momencie rezygnacji z dalszego uczęszczania na zajęcia należy wysłać mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

9. W momencie zgłoszenia nieobecności można nieobecność odrabiać w dowolnej grupie w danym/bieżącycm miesiącu

9. Zajęcia, które się opuściło z powodu choroby i innych przypadków losowych i zgłosiło się nieobecność można odrobić w innej grupie/terminie upewniając się, że jest miejsce na wybraną grupę/termin lub przejmując na grupie FB CBN Centrum Baletowe Neoclassica miejsce od kogoś

10. Zawieszenie obecności z możliwością pozotsawienia miejsca w grupie - 50% ceny za cały miesiąc za dane miejsce w grupie

a) przy zawieszeniu nadal nalezy oddawać swoje miejsce pod postem na dany dzień.

b) brak oddawania miejsc skutkuje natychmiastowym wykreśleniem z listy uczestników

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Każdy uczestnik zajęć bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i zrzeka się prawa do skarżenia CBN w tym pedagogów prowadzących zajęcia w momencie urazu i/lub kontuzji nie wynikającej z bezpośredniego działania CBN lub/i pedagoga (skręcenie kostki, złamanie, naderwanie ścięgna itp. w trakcie wykonywania ćwiczeń)

2. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach ( w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny) oświadcza, że  jest zdrowy oraz poczytalny i może uczestniczyć w zajęciach taneczno-ruchowych

3. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć CBN , każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć

4. O wszelkich chorobach typu cukrzyca itp., w których może zaistnieć potrzeba nagłej pomocy i które mogą wpłynąć na nagłe pogorszenie się samopoczucia kursnta/ucznia w trakcie zajęć lub/i na terenie CBN należy CBN poinformować przed zajęciami

5. Na jakiekolwiek sale, w których odbywają się zajęcia w CBN można wejść wyłącznie w obuwiu zmienionym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia

6. CBN nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.: kontuzje) powstałe na terenie, gdzie odbywają się zajęcia podczas zajęć, a każdy z uczestników lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za zaistniałe wypadki i uczestnicząc w zajęciach lub zezwalając na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach oświadcza, że jest w pełni tego świadomy

7. Przed wykupieniem karnetu CBN każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach CBN

8. Kursant powinien informować instruktora o ewentualnych kontuzjach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, tak by instruktor mógł nawet podczas zajęć grupowych dostosować poziom ćwiczeń do bieżącego stanu zdrowia kursanta

9. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie miejsc, gdzie są prowadzone zajęcia CBN, CBN nie ponosi odpowiedzialności

10. Dla komfortu pracy oraz komfortu pozostałych uczestników zajęć, w tym szczególnie dzieci, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które tuż przed zajęciami paliły lub/i zapach papierosów jest wyczuwalny

11. Na terenie CBN poza imprezami okolicznościowymi typu wernisaże, eventy specjalne, nie wolno spożywać alkoholu

12. Na terenie CBN jest całkowity zakaz palenia oraz spożywania substancji zmieniających postrzeganie rzeczywistości

13. Każda osoby, która nie przestrzega pkt. 9,10,11 zostanie z CBN niezwłocznie usunięta, a opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona

14. Przez wzgląd na specyficzny rytm zajęć - specjalistyczna rozgrzewka/ ćwiczenia przygotowujące, ćwiczenia właściwe - osoby spóżnione powyżej 5 minut na zajęcia nie będą na zajęcia wpuszczone, ponieważ pominięcie całej rozgrzewki lub/i ćwiczeń przygotowujących znacząco zwiększa ryzyko kontuzji, a my jako profesjonaliści nie możemy na to pozwolić. Nikt również nie może wejść na swoje ryzyko. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia mogą przebywać:

  • instruktor prowadzący zajęcia;
  • kursanci,
  • goście - za zgodą, po ustaleniu tego z CBN

2. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do CBN

 

PRAWA AUTORSKIE I JEMU POKREWNE

 

Zajęcia w CBN ich nazwy oraz wszystko, co z nimi związane są zajęciami stworzonymi dla lub przez CBN i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie powielanie, kopiowanie tych zajęć - ich treści, opisów i nazw jest niedozwolone

 

RODO

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

 

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji na zajęcia przez

CENTRUM BALETOWE NEOCLASSICA

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji na zajęcia.

Oświadczam również, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Oświadczam, iż zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zapoznałem/łam się z zawartą poniżej klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach

NMW ART
ul.Linnneusza 8/19
03-489 w Warszawie
NIP: 534 222 69 80

zwanym dalej „Administratorem”). Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na zajęcia.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda – jeśli jej Państwo nie wyrażają proszę napisać NIE w odpowiedzi na ten mail

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania dla realizacji procesu rekrutacji na zajęcia jak i w terminie jednego roku od zakończenia realizacji procesu rekrutacji na zajęcia.

4. Odbiorcami Pani/ Pan danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji do Programu Mentorskiego.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Pani/Pana dane będą uzywane w celach informowania Pana/Pani o zmianach w regulaminie i innych sprawach dotyczących działalności CENTRUM BALETOWEGO NEOCLASSICA

 

POZOSTAŁE kwestie nieporuszone w regulaminie będą rozwiązywane na bieżąco

  

WRZESIEŃ

23 – 26.09 – nie ma zajęć z Natalią

PAŹDZIERNIK

23.10, godz. 19.00 - to niedziela, więc tylko informacyjnie piszemy, że odbywa się premiera nowego spektaklu naszego zespołu Warsaw Ballet:

"MAGICAL BALLET BOX: Dark Beauty", bilety na www.bilety24.pl w zakładce OPERA/BALET. 

LISTOPAD

31.10-2.11 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

11.11 – nie m zajęć, Centrum zamknięte

GRUDZIEŃ

24-27.12 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

28-30.12 – specjalny świąteczny grafik (codziennie ten sam)

17.30 – Balet, poziom początkujący+ (nie super początkujący), wiek 8-....
18.40 – CORE Xpress, poziom open, wiek 8-.....
19.10 – Extensio Stretching Workout, poziom open, wiek 8-....

STYCZEŃ

31.12 – 2.01 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

6.01 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

29 – 31.01 – nie ma zajęć z Natalią

LUTY

13 – 18.03 – warsztaty zimowe w godzinach 10.30 – 13.30 oraz 17.30 – 20.30

20 – 26.02 – ferie zimowe, Centrum zamknięte

MARZEC

18.03 – nie ma zajęć z Natalią

KWIECIEŃ

15 – 18.04 – Wielkanoc, Centrum zamknięte

13 i 14.04 – warsztaty Wielkanocne w godzinach 10.30 – 13.30 oraz 17.30 – 20.30

MAJ

1 – 3.05 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

27.05 – nie ma zajęć z Natalią

CZERWIEC

15.06 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

24 lub 25.06 – koncert szkolny

LIPIEC

3 – 29.07 – Neoclassica Ballet Summer Workshops 2017

SIERPIEŃ

4 – 10.08 – szkolenie Instruktorów Extensio Stretching
30.08 – 2.09 – powakacyjny rozruch baletowy

STATUT
„FUNDACJI NEOCLASSICA"

§ 1
1. „Fundacja Neoclassica" zwana w dalszej części „Fundacją", ustanowiona przez Nathalie Sonnenschine, zwaną dalej „Fundatorem" notarialnym z dnia 24 czerwca 2014 roku ( Repertorium A Nr 760/2014), sporządzonym przed Notariuszem Maję Bruździak prowadzącą Kancelarię w Warszawie przy Al.Jerozolimskie 53 w Warszawie, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2
Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 3
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa i Statutem oraz z celem, w jakim Fundacja została ustanowiona, sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.
3. Fundacja może w wykonywaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Filie.
4. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 6
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju sztuki tańca neoklasycznego oraz edukacja na temat sztuki tańca neoklasycznego.

§ 7
1. Cele Fundacji będą realizowane przez:
- organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie akcji edukacyjnych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy o tańcu neoklasycznym;
- prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
- prowadzenie bibliotek na terenie Polski oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na sztukę tańca neoklasycznego, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;
- organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek kulturalnych, oświatowych;
- współorganizowanie i finansowanie placówek kulturalnych i oświatowych prowadzących działania na rzecz promowania sztuki tańca neoklasycznego;
- tworzenie i prowadzenie banku informacji o tańcu neoklasycznym w Polsce;
- organizowanie i sponsorowanie konkursów dla choreografów i tancerzy szerzących sztukę tańca neoklasycznego;
- organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie oraz współfinansowanie różnych form warsztatów, szkoleń, zajęć odpłatnych i nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
- organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz dorosłych ;
- finansowanie kosztów edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych szczególnie uzdolnionych;
- wspieranie innych instytucji, organizacji i osób fizycznych w Polsce i za granicą szerzących sztukę tańca neoklasycznego
- promowanie sztuki tańca neoklasycznego w mediach;
- organizowanie aukcji na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych szerzących sztukę tańca neoklasycznego;

- nawiązywanie współpracy z organizacjami, instytucjami w Polsce i za granicą szerzącymi sztukę tańca neoklasycznego;
- ufundowanie zespołu Warsaw Ballet/Baletu Warszawskiego oraz Centrum Baletowe Neoclassica – Ballet Center Neoclassica, których prowadzenie może powierzyć dowolnej spółce, firmie, instytucji wybranej przez Zarząd Fundacji jednomyślnie
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 8
Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza majątek początkowy Fundacji, który stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł ( tysiąc złotych).
§ 9
1. Dochodami Fundacji są:
1) subwencje i darowizny osób fizycznych i prawnych,
2) spadki i zapisy osób fizycznych,
3) dochody z majątku Fundacji,
4) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
5) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
6) środki finansowe pochodzące z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, inwestycyjnych oraz lokatach,
7) dotacje, subwencje oraz granty.

§ 10
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 9 ust. 1 pkt 2. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w pkt.3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
- udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi",
- przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji
- zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§ 12
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 13
1.Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem",
b) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą".

§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych przez Radę na czas nieokreślony.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i zagranicą,
c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f) powoływanie i nadzorowanie działalności biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
g) przygotowanie sprawozdania z działalności Fundacji i Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
h) realizacja celów statutowych,
i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
j) zmiana Statutu,
k) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

§ 16
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

§ 17
1. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie.
3. Zasady wynagradzania członka Zarządu określa Rada.

§ 18
1. Fundator może zostać powołany do Zarządu. W takim wypadku traci on prawo zasiadania w Radzie.
2. Fundator zostaje powołany do Zarządu przez Radę w drodze jednomyślnej uchwały członków Rady.

§ 19
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych powoływanym na mocy uchwały Fundatorów.
2. Rada składa się z 1 ( jednego) do 3 ( trzech) członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady.
3. W skład Rady wchodzi Fundator, którzy wyraził na to zgodę oraz osoby powołane i odwoływane przez Fundatora na czas nieoznaczony, spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.
4. W przypadku niemożności powoływania członków Rady przez Fundatora, powoływać i odwoływać członków Rady będzie Rada w drodze jednomyślnej uchwały, spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. Nie dotyczy to Fundatora jako członka Rady.
6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkowie Rady:
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady.

§ 20
1. Do zakresu działania Rady należy:
a) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji,
b) wyrażanie opinii we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd,
d) nadzór nad działalnością Fundacji, kontrola działalności Zarządu,
e) zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji,
f) powoływanie członków Zarządu.
2. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata.

§ 21
1. Fundacja może połączyć się z inna fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków.
3. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie, po uprzednim zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę.
4. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
5. Decyzję w przedmiocie zmiany celów Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków.

§ 22
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje Zarząd jednogłośnie.
2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

FUNDATOR:

a.i.1.a.i.1. Nathalie Sonnenschine

Fundacja Neoclassica została założona w roku 2014 przez Nathalie Sonnenschine. Celem Fundacji jest wpieranie rozwoju tańca neoklasycznego oraz postneoklasycznego w Polsce. Fundacja realizuje i będzie realizować swoje założenia poprzez:

- EDUKACJĘ - organizację spotkań, konferencji, szkoleń na temat tańca neoklasycznego oraz postneoklasycznego.

- WSPIERANIE MŁODYCH TWÓRCÓW - organizację konkursu choreograficznego.

- PATRONOWANIE PROJEKTOM - Fundacja jest patronem m.in.:

Warsaw Ballet - zespołu neoklasycznego - który wystawia spektakle właśnie w tej technice tańca zatrudniając tancerzy zarówno po szkole baletowej, tych w trakcie nauki raz tych, którzy nie ukończyli żadnej szkoły, ale reprezentują profesjonalny poziom sceniczny. Warsaw Ballet współpracuje z różnymi choreografami - znanymi i początkującymi, którzy tworzą dla Warsaw Ballet swoje choreografie.

Centrum Baletowego Neoclassica - w którym szansę na edukację baletową na najwyższym poziomie mają osoby po szkole baletowej, w trakcie nauki oraz kompletnie spoza środowiska baletowego. Centrum oferuje programy oraz zajęcia dla amatorów, jak i profesjonalistów.

- WSPIERANIE MŁODYCH TANCERZY - Fundacja ma swoje grono Stypendystów, które stale się powiększa, umożliwiając osobom z różnych środowisk edukację baletową w Centrum Baletowym Neoclassica.

- DOSTARCZANIE INFORMACJI - Fundacja prowadzi CZYTELNIĘ BALETOWĄ na terenie Centrum Baletowego Neoclassica oraz prowadzi dział WARTO WIEDZIEĆ na swojej stronie internetowej.

- WARSZTATY - zapraszanie pedagogów oraz tancerzy z Polski i z zagranicy na warsztaty baletowe.

Każde działanie Fundacji jest bardzo przemyślane i ma owocować wzrostem świadomości osób związanych z tańcem, baletem i innymi dziedzinami sztuki na temat tańca/baletu neoklasycznego i postneoklasycznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy lub finansowego wsparcia naszej Fundacji.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

Witam na stronach Neoclassica - Fundacji oraz Centrum Baletowego - stworzonych z pasją, miłością, szacunkiem i profesjonalizmem. Wierzę, że po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami każdy odnajdzie coś dla siebie i dzięki Neoclassice rozwinie skrzydła i będzie kontynuował lub rozpocznie swoją przygodę z tańcem - Nathalie Sonnenschine


fundacjacentrum baletowe