Rekrutacja odbywa się co rok w okolicach czerwca-sieprnia - prosimy śledzić NEWSY lub nasz FB Fan Page

Osoby dołaczające w trakcie roku mogą być objęte trybem indywidualnym i od września dołaczyć do kursu na odpowiednim Poziomie

Co należy zrobić przed rekrutacją?

1. Zapoznać się z informacjami na stronie
2. Wysłać mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ze zgłoszeniem - mail z listem motywacyjnym jest unzawany za zgłoszenie
3. Zadać wszystkie koniecznie pytania, nawet te najbardziej oczywiste - kto pyta nie błądzi

W następnej kolejności:

1. Należy donieść wymagane dokumenty:

- wydrukowane i podpisane z datą oświadczenie:

"Oświadczam, że ja niżej podpsiany/a.................................... (opiekun prawny / uczestnik kursu - niepotrzebne skreślić) jestem świadoma, że kursy Cenrtum Baletowego Neoclassica nie są kursami instytucji publicznej i rozumiem, że podczas kursów może dojśc do kontuzji z racji wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Rozumiem również, że w trakcie nauki jedną ze stosowanych metod dydaktycznych w trakcie zajęć jest poprawianie ustawienia ciała przez dotykanie i pozwalam na to."

- prośba o dofinansowanie nauki z odpowiednim wyjaśnieniem oraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi złe warunki ekonomiczne własne lub/ i rodzinne. 

2. Rozpoczynając naukę upewnić się, że wie się jaki jest dokładnie grafik zajęć i jaki jest strój obowiązujący

W razie pytań prosimy o kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.